Tổng tập Công báo
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
HĐND thành phố Lạng Sơn
UBND thành phố Lạng Sơn
HĐND huyện Bắc Sơn
HĐND huyện Bình Gia
UBND huyện Bình Gia
HĐND huyện Cao Lộc
UBND huyện Cao Lộc
HĐND huyện Chi Lăng
HĐND huyện Đình Lập
UBND huyện Đình Lập
HĐND huyện Hữu Lũng
UBND huyện Hữu Lũng
HĐND huyện Lộc Bình
HĐND huyện Tràng Định
UBND huyện Tràng Định
HĐND huyện Văn Quan
HĐND huyện Văn Lãng
Chính phủ

Tổng tập Công báo năm 2016

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/07/2016 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
29/07/2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định kinh phí tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. 
29/07/2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 160/2014/NQ-HĐND ngày 12/11/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh. 
29/07/2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020. 
29/07/2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
29/07/2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016. 
11/12/2015 Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011–2020, xét đến năm 2025. 
11/12/2015 Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
11/12/2015 Nghị quyết số 196/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Lạng Sơn. 
11/12/2015 Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. 
11/12/2015 Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016. 
11/12/2015 Nghị quyết số 182/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
229,284 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner