Tổng tập Công báo
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Vphd
HĐND thành phố Lạng Sơn
UBND thành phố Lạng Sơn
HĐND huyện Bắc Sơn
HĐND huyện Bình Gia
UBND huyện Bình Gia
HĐND huyện Cao Lộc
UBND huyện Cao Lộc
HĐND huyện Chi Lăng
HĐND huyện Đình Lập
UBND huyện Đình Lập
HĐND huyện Hữu Lũng
UBND huyện Hữu Lũng
HĐND huyện Lộc Bình
HĐND huyện Tràng Định
UBND huyện Tràng Định
HĐND huyện Văn Quan
HĐND huyện Văn Lãng
Chính phủ

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 15-02
13 văn bản
Số 03  ngày 06-3
6 văn bản
Số 04  ngày 25-4
8 văn bản
Số 05  ngày 08-8
34 văn bản
Số 06 + 07  ngày 05-9
8 văn bản
Số 08  ngày 22-9
24 văn bản
Số 09  ngày 16-10
7 văn bản
Số 10  ngày 22-11
6 văn bản
Số 11  ngày 22-12
2 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

108 văn bản gồm 102 văn bản quy phạm pháp luật và 6 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2017
13 văn bản
 
Tháng 3-2017
6 văn bản
 
Tháng 4-2017
8 văn bản
 
Tháng 8-2017
34 văn bản
 
Tháng 9-2017
32 văn bản
 
Tháng 10-2017
7 văn bản
 
Tháng 11-2017
6 văn bản
 
Tháng 12-2017
2 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND tỉnh
29 văn bản
 
UBND tỉnh
71 văn bản
 
HĐND huyện Bắc Sơn
2 văn bản
 
HĐND huyện Bình Gia
1 văn bản
 
UBND huyện Bình Gia
1 văn bản
 
HĐND huyện Chi Lăng
1 văn bản
 
HĐND huyện Hữu Lũng
1 văn bản
 
HĐND huyện Tràng Định
2 văn bản
 
 
 
974,244 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner