Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 20 tháng 12 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007. 03
12/12/2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2009. 05
12/12/2008 Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2009. 10
12/12/2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn phương án Giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2009. 13
12/12/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 15
12/12/2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. 16
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 19
09/12/2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí phân bổ vốn Chương trỡnh phỏt triển kinh tế-xó hội cỏc xó đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Lạng Sơn. 27
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
20/11/2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ, mạng Internet và phần mềm eOffice của UBND huyện Cao Lộc. 35
1,891,100 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner