"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 13 + 14             Năm 2014 Ngày 25 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 03
15-08-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND quy định về quy mô và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 05
20-08-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc sang tổ chức hành nghề công chứng. 07
Hội đồng nhân dân thành phố Lạng Sơn
22-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. 09
22-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách và bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 14
22-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách thành phố năm 2013. 21
Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng
24-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 32
24-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 36
Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình
17-07-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 49
17-07-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 53
17-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện năm 2014. 68
Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định
16-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 78
16-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 82
16-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 84
779,912 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner