"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 07             Năm 2014 Ngày 20 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn
24-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014. 02
24-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 07
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2013 Quyết định số 2160/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 37
17-01-2014 Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 43
647,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner