"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 15 + 16             Năm 2014 Ngày 20 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ban hành tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2020. 03
22-09-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách tỉnh ủy thác sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 10
24-09-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành. 16
Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng
05-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. 34
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-09-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015. 138
24-09-2014 Chỉ thị số 04/CT-UBND về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. 142
822,898 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner