"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)

free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2015 Ngày 10 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-07-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức Lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 03
Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia
24-07-2015 Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2014. 13
Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc
14-07-2015 Nghị quyết số 56/2015/NQ-HĐND về một số giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 15
14-07-2015 Nghị quyết số 57/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2014. 19
14-07-2015 Nghị quyết số 58/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách huyện và chi ngân sách huyện năm 2015. 35
Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng
17-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND về một số giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 44
17-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2014. 48
Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng
17-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 62
17-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách huyện năm 2014. 66
17-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2015. 76
Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định
14-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015. 79
14-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2014. 84
14-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện năm 2015. 95
1,874,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner