"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 11 + 12             Năm 2014 Ngày 01 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2014 Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014. 04
16-07-2014 Nghị quyết số 141/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. 09
16-07-2014 Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn. 11
16-07-2014 Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND về việc Quy định mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục công lập năm học 2014- 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-07-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn. 17
17-07-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 23
Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
01-07-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 29
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Sơn
15-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014. 43
15-07-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 46
15-07-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách huyện năm 2014. 61
Hội đồng nhân dân huyện Bình Gia
15-07-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 64
Hội đồng nhân dân huyện Cao Lộc
16-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND về một số giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 66
16-07-2014 Nghị quyết số 64/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 70
16-07-2014 Nghị quyết số 65/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách huyện và chi ngân sách huyện năm 2014. 87
Hội đồng nhân dân huyện Hữu Lũng
18-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 98
18-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 102
18-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2014. 113
18-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về việc phát triển, mở rộng vùng cây nguyên liệu truyền thống và phát triển vùng trồng rau, củ, quả xuất khẩu góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 116
737,048 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner