"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chuẩn bị đăng Công báo Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
  Số 10             Năm 2014 Ngày 10 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-05-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn. 03
05-06-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí đối với xe ô tô chở quặng xuất khẩu tại khoản 7 mục I phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh. 17
30-06-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn. 19
04-07-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 28
Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập
26-06-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2014. 43
26-06-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2013. 47
26-06-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014. 49
722,806 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner