Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2018           Tất cả các cơ quan ban hành           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 47 văn bản được ban hành trong năm 2018:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28/04/2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn.
19/04/2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
13/04/2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
13/04/2018 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Lạng Sơn.
12/04/2018 Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
12/04/2018 Quyết định số 671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn.
12/04/2018 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
12/04/2018 Quyết định số 674/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.
22/03/2018 Quyết định số 503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
20/03/2018 Công văn số 240/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu phí nước thải sinh hoạt.
13/03/2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2025.
05/03/2018 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
05/03/2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
28/02/2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; một số nội dung cụ thể về thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
28/02/2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
28/02/2018 Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
27/02/2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
23/02/2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quy định trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Lạng Sơn.
22/02/2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030.
13/02/2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang: 
1,253,952 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner