Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 14/04/2020
Có hiệu lực từ: 24/04/2020
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 02 + 03 ngày 22/04/2020
(từ trang 156 đến trang 157)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
2,726,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner