Quyết định 01/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bình Gia và Quyết định số 541/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND huyện về việc Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia 
Ngày ban hành: 10/10/2017
Có hiệu lực từ: 17/10/2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 10 ngày 22/11/2017
(từ trang 54 đến trang 55)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
1,380,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner